Geachte Leden van de Vaste Kamer

Geachte Leden van de Vaste Kamer,

In 2013 is de derde emissie handelsperiode van start gegaan. I.v.m. de consequenties van gewijzigde en nieuwe EU wetgeving voor het Nationaal emissiebeleid, brengen wij u graag het volgende onder uw aandacht: Brief deel1 in de bijlage.